To Do(do) List

רשימה משימות מגנטית, דפים נתלשים

כל פנקס מכיל 3 דפים  מתחלפים 

50 דפים בפנקס

ניתן למתג (מעל 100 יחידות).

לקבלת הצעת מחיר - פנו אלינו office@dodos-animals.com

פנקס מגנטי- To Do(do) List