To Do(do) List

רשימה משימות מגנטית, דפים נתלשים

כל פנקס מכיל 3 דפים  מתחלפים 

50 דפים בפנקס

ניתן למתג (מעל 100 יחידות).

מחיר לפי כמות:

עד 24 שח - 21.5 שח + מעמ

25-100 יחידות: 20 שח + מעמ

100 יחידות ומעלה - 18 שח + מעמ

להזמנת כמות של 25 יחידות ומעלה לחצו כאן

פנקס מגנטי- To Do(do) List